Tyrving – Friidrett

#STOPP

Prinsipper for å bekjempe rasisme og diskriminering i Tyrving IL – Friidrett:

  • – Alle trenere, tillitsvalgte og ansatte i Tyrving IL – Friidrett skal alltid reagere på rasisme.
  • – Alle i Tyrving IL – Friidrett har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme.
  • – Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende.
  • – Alle henvendelser om rasisme skal tas alvorlig.
  • – Tyrving IL – Friidrett skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke skal føre til unødvendig påkjenning.
  • – Tyrving IL – Friidrett har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme opplever trygghet for å kunne fortsette med sin idrettsdeltakelse.

 

Dersom du opplever diskriminering eller trakassering i Tyrving IL – Friidrett og ønsker hjelp til å si ifra om noe du har opplevd, sett eller hørt.

 

Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget. Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på. Du kan:

  • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening
  • Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med
  • Sende en e-post til leder av idrettslaget: friidrett@tyrving.no

 

Du kan også sende e-post med varsler til marius@tyrving.no eller ringe 48077566.

 

Det er også mulig å ta direkte kontakt med ansvarspersoner i Norges Idrettsforbund: