Tyrving – Friidrett

Representasjonsovergang

IMG_7917

Alle representasjonsoverganger er regulert av NFIFs lov. All representasjon er regulert i §33. Er du ikke helt sikker på hvordan dette fungerer eller hvem som skal ha informasjon om overgang, les disse paragrafene nøye.

 

For utøvere som er kvalifisert for deltakelse i Hovedmesterskapet, og som har skriftlig avtale med in klubb, er frist for å melde representasjonsovergang for kommende år 31. oktober. 

 

For øvrige utøvere over 14 år er fristen for å melde overgang fra en klubb til en annen 31. desember. 

 

Generelt.
a. Ønsker en aktiv utøver å representere et nytt lag i neste kalenderår, må utøveren sende skriftlig melding om dette på fastsatt skjema til sitt gamle lag og til Norges Friidrettsforbund innen 31. desember.
b. Dersom et lag ønsker å melde sin interesse for en utøver, skal dette skje skriftlig til vedkommende utøverslag og ikke bare direkte til den aktive.
c. En utøver er startberettiget for nytt lag først når eventuell overgangssum er betalt.
d. I det samme, eller neste år, skal det gamle lag og NFIF skriftlig underrettes om det nye representasjonslag. Det nye lag er ansvarlig for at meldingen sendes.
e. Utøveren kan representere sitt nye lag fra og med den dato meldingen

 

Skjema for ordinær representasjonsovergang (word-utgave)

Skjema for ordinær representasjon (pdf. utgave)