Tyrving – Friidrett

Tyrvings historie

99
Her kan du lese historiske artikler om Tyrving-personer.

Utrolig hva vi har og har hatt av menneskelige ressurser!

Her er en egen avdeling med portretter av våre styremedlemmer.

Kvinneandel: 6 av 18, 33 %, må forbedres!

Her er artikler om forskjellige historiske epoker i Tyrving.
Vi inviterer også Tyrving-medlemmer til å skrive om morsomme episoder eller minner.
Vi legger også ut artikler om friidrett i Bærum generelt.

Siden Tyrving nå er enerådende i friidretten i kommunen, er det vel få andre som tar et historisk «ansvar» for Bærum.

Historiebøker

Den hittil nyeste historieboka om Tyrving ble gitt ut i 1997. Den er tilgjengelig på biblioteker, men også via vår daglige leder Kirsten Larsen. For den som liker å lese på pc er den også lagt ut i sin helhet av Nasjonalbiblioteket! Tidligere historiebøker er gitt ut i 1947 og 1974 (to år på etterskudd til femtiårsjubileet!)

Neste historiebok kommer vel antakeligvis ut i 2022 når Tyrving feirer 100 år.

Andre historiske linker