Tyrving – Friidrett

Fritidsstipend

Bærum kommune ønsker at alle barn og unge skal ha samme valgmulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

 

Bærum Kommune har derfor opprettet fritidsstipendet som er en søknadsordning for lag og foreninger. Tyrving IL kan på denne måten søke om fritidsstipend for sine medlemmer dersom familien har behov for støtte for å finansiere deltagelse. 

 

Dersom dere har behov for støtte og ønsker at vi skal søke om fritidsstipend, ta kontakt på friidrett@tyrving.no

 

Krav til dokumentasjon

Foresatte og organisasjon/forening i dialog. Dersom foreldre ikke klarer å betjene kontingent/medlemskap kan klubben etter dialog og samtale rundt familiens økonomi tilby å søke Fritidsstipend. 

 

For at vi skal kunne søke om fritidsstipend trenger vi informasjon om:

  1. 1. Barnets navn
  2. 2. Foresatte/kontaktperson 
  3. 3. E-postadresse foresatt/kontaktperson
  4. 4. Telefon foresatt/kontaktperson
  5. 5. Hvilke utgifter man ønsker dekket

Kommende stevner

Ingen kommende stevner

Grasrotandelen