Tyrving – Friidrett

Tyrving IL - Administrasjon

Morten Jensen
Sportslig leder (966 40 278)

Ansvarsområder: 

Sportslig administrasjon, treneransvar, sportslig plan, sommerskole, utøver- og trenerforum.
Kirsten Larsen
Økonomiansvarlig (918 54 384)

Ansvarsområder: 

Regnskapsføring og mye mer.