Tyrving – Friidrett

Politiattest

img_0122.jpg

I Tyrving IL – Friidrett krever alle funksjoner med et tillitsforhold til barn under 18 år og funksjonshemmede personer politiattest. Derfor må følgende funksjoner ha gyldig politiattest i Tyrving IL – Friidrett:

  • – Trenere
  • – Barneidrettsansvarlig og personer i Barneutvalget
  • – Administrativt ansatte

 

Politiattestansvarlig i Tyrving IL vil sende personer som trenger politiattest et ferdig utfylt søknadsskjema. Deretter må søker følge denne lenken for videre å søke om attest hos politiet.

 

Politiattestansvarlig har et godt system for registrering og oppfølging av ordningen og registrerer følgende:

  • – Hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon
  • – For hvilke oppgaver/funksjoner
  • – Dato for når dette ble avkrevd
  • – Dato for fremvisning

 

Kun de som har fremvist politiattest uten merknad kan utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

NB: Politiattesten skal kun fremvises og ikke overleveres.