Tyrving – Friidrett

Friidrettsstyret

Styret har det overordnede ansvaret for all aktivitet i Tyrving Friidrett og at klubben videreutvikler seg i tråd med ambisjoner og fastlagte mål. De står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder budsjett og handlingsplaner, samt regnskap og hvordan klubben drives.

Oppdatert etter årsmøtet i 2021:

Sverre Alvik
Styreleder (971 66 917)
Jo Nesse
Nestleder (926 99 045)
Espen Ødegård
Styremedlem (950 70 360)
Øyvind Fjeld
Styremedlem (468 30 409)
Svenn Are Svarlien
Styremedlem (926 36 994)
Siv Merethe Skorpen
Styremedlem (930 56 093)
Solveig Dalan
Styremedlem (982 22 865)

Møterett

Morten Jensen
Sportslig leder (966 40 278)

Ansvarsområder: 

Sportslig administrasjon, treneransvar, sportslig plan, sommerskole, utøver- og trenerforum.
Kirsten Larsen
Økonomiansvarlig (918 54 384)

Ansvarsområder: 

Regnskapsføring og mye mer.