Tyrving – Friidrett

Friidrettsstyret

Styret har det overordnede ansvaret for all aktivitet i Tyrving Friidrett og at klubben videreutvikler seg i tråd med ambisjoner og fastlagte mål. De står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder budsjett og handlingsplaner, samt regnskap og hvordan klubben drives.

Oppdatert etter årsmøtet i 2024

Sverre Alvik
Styreleder (971 66 917)
Jo Nesse
Nestleder (926 99 045)
Morten Follestad
Styremedlem (958 20 916)
Øyvind Fjeld
Styremedlem (468 30 409)
Jennie Almèn
Styremedlem (922 72 171)
Sigurd Clementsen
Styrets utøverepresentant (454 98 407)

Møterett

Morten Jensen
Sportslig leder (966 40 278)

Ansvarsområder: 

Sportslig administrasjon, treneransvar, sportslig plan, sommerskole, utøver- og trenerforum.
Charlotte Lund Antonijevic
Admin. leder (415 53 322)

Ansvarsområder: 

Regnskapsføring og mye mer.