Tyrving – Friidrett

Alkohol, rusmiddel og tobakk policy for Tyrving Friidrett

Vårt løfte:
Tyrving IL som organisasjon skal ha tydelige holdninger til alkohol, rusmidler og tobakk. Barn og unge skal oppleve at vi tilbyr et trygt og godt miljø hvor bruk av alkohol, rusmidler og tobakk ikke finner sted. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge.

Vår Policy:
Alle ansatte, utøvere og representanter for klubben (styret, utvalg og andre tillitsvalgte) skal følge klubbens vedtatte policy for bruk av alkohol, rusmidler og tobakk.

Vår policy er som følger:

  • Det er nulltoleranse for alkohol, rusmidler og alkoholbruk for alle Tyrvings utøvere – både de under og over 18 år – på alle Tyrvings arrangementer (inkl stevner, turer og leirer mm)
  • Nulltoleranse gjelder også for ansatte, trenere, lagledere, og alle tillitsvalgte på alle arrangementer (turer, leirer osv) og situasjoner (f.eks. middager) der det er utøvere til stede
  • For voksne over 18 år i situasjoner der det ikke er utøvere tilstede, er det krav om måtehold i alle Tyrvings arragmenter, inkludert tilstelninger av mer sosial karakter. I alle slike situasjoner er man en representant for Tyrving IL, NFIF og norsk idrett, og skal opptre deretter.
  • Tyrving IL tar i sponsorsammenheng avstand fra assosiasjoner eller samarbeidspartnere som kan oppmuntre til eller på annet sett lede til økt konsum av alkohol-, rusmiddel eller tobakk.

 Konsekvenser ved brudd på retningslinjene

  • Konsekvensen av brudd på retningslinjene over kan bli utestengelse fra trening og konkurranse eller i verste fall fra klubben.
  • Utøvere skal signere på at de godtar policyen og aksepterer at de kan sendes hjem på egen/foresattes regning. For kontraktsutøvere står dette i kontrakten. Slik signature skal innhentes på treningsleirer og kan innhentes på turer av mer kortsiktig karakter.