Tyrving – Friidrett

Dokumenter

På denne siden finner du sentrale dokumenter i Tyrving IL – Friidrett. Dokumentene er sentrale i Tyrving IL – Friidrett sitt arbeid, og det anbefales at man setter seg inn i enkelte av dokumentene. Spesielt gjelder dette dokumentene under «Styringsdokumenter». 

 

 

Strategidokument

Sportslig plan (Kommer)

Klubbhåndbok (Kommer)

Lov for Tyrving Idrettslag 

2022

Innkalling 

Referat

 

Dokumenter kommer

 

Styreinstruksjon

Laglederinstruksjon 

Valgkomiteinstruksjon

Reiselederinstruksjon

 

Utvalg

Arrangementsutvalg 

Sportslig utvalg 

Marked- og kommunikasjonsutvalg 

Barneidrettsutvalg 

Materiellutvalg