Tyrving – Friidrett

Kandidater til styret i friidrettsgruppen

Tiden til neste årsmøte, på nyåret, går fort og valgkomiteen søker etter engasjerte og motiverte ildsjeler med bankende hjerte i Tyrving IL som vil bidra i friidrettsgruppen.  Friidrettsstyret jobber med strategier og mål samt støtter daglig leder med å følge opp disse. Styret har også ansvaret for de forskjellige utvalgene. Friidrettsstyret har nå behov for ytterlige kompetanse og arbeidskapasitet. Vi søker 2 kandidater til styret, som i tillegg til å sitte i styret også skal lede utvalgene allidrett (barn mellom 5-9 år) og materialforvaltning (teknisk utstyr for trening og konkurranse, samt salg av Tyrving tøy).

Tyrving Idrettslag sitt samfunnsoppdrag og visjon er å skape idrettsglede og fremme sportslige resultater ved å være en ledende bredde- og toppidrettsklubb i friidrett og orientering, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt til beste for våre medlemmer og storsamfunnet.

Ved interesse ta kontakt med leder av friidrettsgruppen eller leder valgkomiteen.