Tyrving – Friidrett

Årsmøte i Tyrving IL

1.mars 2022 er det klart for årsmøte i Tyrving IL.

 

Det er ikke tatt en avgjørelse på hvor møte avholdes. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om møte avholdes digitalt eller fysisk.

 

Alle som har vært medlem av Tyrving IL i minst en måned, fyller 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget har stemmerett.

 

Årsmøtepapirene som årsberetning, regnskap osv. vil bli lagt ut ca. 1 uke før årsmøtet.