Takk for støtten:

Allidrett 5-10 år

Utendørs 2021 – start 21. april

Det vil være et trygt treningsmiljø uten press på resultater. Vi vil søke å ha en progresjon i treningstilbudet etter hvert som barna blir eldre. Treningen er lekbetont med forskjellige aktiviteter for å stimulere utvikling og idrettsglede. Trening er én gang pr. uke med instruktører fra Tyrving. Våre trenere er pliktet til å levere gyldig politiattest.

Treningstider i sommersesongen, fra 21. april til ca 1.oktober på Nadderud Stadion, treningstidene er:

  • 5-7 år onsdag kl. 17:00 til kl. 18:00. (2014-2016) – Nadderud Stadion
  • 8-10 år onsdag kl. 18:00 til kl. 19:00. (2011-2013) -Nadderud Stadion

Grunnet Covid-19 er det fortsatt usikkerhet knyttet til organiseringsform. Det er i skrivende stund kun lov til å ha 10 deltagere i hver gruppe. Vi håper at det ved oppstart igjen er lov til å organisere aktivitet i grupper på minimum 20 deltagere. Uansett hvilke tiltak som gjelder eller ikke, vil vi be alle om å oppgi skolekretser, for å kunne dele gruppene opp deretter. Dersom det er flere enn 20 som melder seg på, vil vi splitte trenerteamet til gruppen slik at de får hver sin gruppe. Vi kommer ikke til å operere med ventelister for utendørssesongen da dette er i strid med Tyrving IL sin visjon og strategi.

Påmelding gjøres ved å benytte skjema på denne siden: https://www.deltager.no/event/339493//E81BD440CB9B47258746166679B1A8F6#init.

Følgende betalingsmetode kan benyttes: Visa/MasterCard og Bankaxess. Påmeldingen er først gyldig ved bekreftet betaling.

Vi forholder oss til Norges Idrettsforbunds bestemmelser for barneidrett: Allidretten skal skje gjennom idrettens verdier der idrettens barnerettigheter danner grunnlaget for et allsidig og variert aktivitetstilbud for alle. Det er derfor viktig at Allidretten er åpen og inkluderende, og gir alle barn opplevelse av mestring, trygghet og varig idrettsglede.

Velkommen til Allidrettstrening i Tyrving!