Takk for støtten:

Tyrving-organisasjonen skal forsterkes!

Tyrving er en foreldredrevet klubb, med Kirsten som eneste ansatt på administrasjonssiden. En viktig del av strategien for å bringe Tyrving mot 2015 er å forsterke Tyrving-organisasjonen med flere tillitsvalgte (se omtale av strategien på tyrving.no 7. november – klikk her). Det skal derfor etableres utvalg på de viktigste områdene for klubben. Hvert utvalg får et definert ansvarsområde og bemannes med 3-5 personer.  I dag stiller de fleste foreldre opp som funksjonær på Tyrvinglekene og andre arrangementer. Det er bra. Vi trenger imidlertid flere tillitsvalgte for å drive klubben videre. Vi satser på at flere foreldre kan bidra litt, slik at ikke noen få «sliter seg helt ut».

Hva kan du tenke deg å bidra med neste år? Ta kontakt med styreleder Einar Drabløs eller daglig leder Kirsten Larsen, så kan dere sammen finne frem til en rolle som du er komfortabel med.

Under friidrettstyret skal det etableres følgende utvalg:

–      Sportslig utvalg: Ansvar for at trenings- og konkurransetilbudet leveres i tråd med ambisjoner og rammer. Har ansvar for rekruttering til og oppfølging av trenerstaben og oppmannsapparatet, skal følge opp og stå for uttak av eliteutøvere og utøvere i mesterskap. Skal koordinere mellom treningsgruppene.

–      Barneidrettsutvalget: Har ansvar for tilbudet til utøvere opp til 10 år. Skal stå for rekruttering og oppfølging av trenere, påse at treningstilbudet er godt, barneleker, sosiale arrangementer og kommunikasjon med foreldre.

–      Anleggsutvalget: Ansvar for at anlegg og utstyr som eies eller benyttes av Tyrving Friidrett er i god stand, samt legge til rette for at utøvere og trener kan disponere dette i sitt treningsarbeid.

–      Arrangementsutvalget: Ansvar for planlegging og gjennomføring av alle sportslige arrangementer, med unntak av barnelekene. Støttes av faste komiteer for større arrangementer, el-tid- og kioskkomite.

–      Kommunikasjonsutvalget: Skal påse og tilrettelegge for god informasjonsflyt internt i Tyrving Friidrett, samt markedsføring av Tyrving som klubb og Tyrvings arrangementer. Har ansvar for tyrving.no.

–      Økonomiutvalget: Ansvar for inntekter i Tyrving Friidrett. Skal finne inntektskilder for klubben i tillegg til kontingent og treningsavgift, og skal etablere sponsoravtaler som er i klubbens interesse. Har overordnet ansvar for Tyrving-butikken.

–      T- utvalget: Skal bidra til et miljø i Tyrving  Friidrett for voksne som vil bidra som dommere og funksjonærer på stevner osv. Ansvar for egne idrettslige aktiviteter og sosiale arrangementer i samråd med Friidrettstyret

,

Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar