Takk for støtten:

EN STOR TAKK

Friidrettsgruppen i Tyrving vil takke for flotte økonomiske bidrag fra henholdsvis Ferd og OBOS. Ferd er blant selskapene som har tatt et betydelig ansvar ifm Koronakrisen ved å gi de ansatte med barn, barnebarn, tantebarn eller fadderbarn mulighet til å støtte idrettslag som disse barna hører til. Vi er utrolig takknemlige for at Ferd og ansatte i Ferd har valgt å gi vår friidrettsgruppe en støtte på kr 100.000.  OBOS har gjennom sitt prosjekt OBOS Jubel også gitt støtte til mange idrettslag og foreninger i hele landet i denne koronatiden, og vi jubler for kr 75.000 til friidrettsgruppen.  Dette er midler som vi er særdeles takknemlig for, og som vil bli brukt til å gi våre utøvere best mulig idrettslig tilbud.

Stengt for kommentarer.