Takk for støtten:

TYRVINGUTØVERE KVALIFISERT FOR MESTERSKAPENE I 2020

Her kan du se hvilke Tyrvingutøvere som i øyeblikket er kvalifisert for årets norske og internasjonale senior-, junior- og ungdomsmesterskap i friidrett. Listen er basert på oppnådde kvalifiseringskrav og blir oppdatert kontinuerlig gjennom sesongen. En utøver er kvalifisert dersom vedkommende har klart kvalifiseringskravet inneværende eller foregående sesong.

Normalt skal man ha klart kvalifiseringskravet innen påmeldingsfristen (vanligvis 10 dager før stevnestart), men i praksis gis det dispensasjon til dem som klarer kravet mellom påmeldingsfristen og stevnestart. Men kravene er absolutte og bare de som har klart dem får være med – selv om det bare mangler en hundredel eller en centimeter, og uansett ugunstige vindforhold etc.

Innendørsresultater kan benyttes i øvelser der forholdene er identiske inne og ute. I NM for senior og junior kan man delta i alle øvelser dersom man er kvalifisert i én eller flere øvelser.

I UM kan man delta kun i de øvelsene der man har klart kvalifiseringskravet, men man kan delta i én øvelse i tillegg til dem man er kvalifisert i. Til gjengjeld er man kvalifisert for deltagelse dersom man i foregående sesong klarte kravet som gjaldt for den aldersgruppen utøveren da var i (også der hvor kravene er skjerpet siden i fjor – da er det nok å ha tatt kravet som gjaldt i fjor under fjorårssesongen(e)). Dette gjelder også selv om vekten på kastredskaper økes fra det året man er kvalifisert til neste. Tilsvarende er man kvalifisert på korthekk og langhekk selv om distansen og eventuelt hekkehøyden øker (80-100-110 meter/300 – 400 meter).

Det er i øyeblikket ikke kvalifiseringskrav til innendørsmesterskapene med unntak av på 200m og 400m. Utøvere kvalifisert til innendørsmesterskapet er ikke vist nedenfor.

Her finner du kravene til JNM og NM:

https://www.friidrett.no/globalassets/nfif-sentralt/dokumenter/aktivitet/reglement/nm-reglement2017.pdf

  • og her er UM-kravene:

https://www.friidrett.no/globalassets/nfif-sentralt/dokumenter/aktivitet/reglement/um-reglement2017.pdf

  • mens kravene til de internasjonale mesterskapene ligger her:

https://www.friidrett.no/toppidrett/krav-og-kriterier/krav-og-kriterier-oversikt-2016/

Innspill om eventuelle feil og mangler mottas med takk! ( jo.nesse@storebrand.no )

Stengt for kommentarer.