Takk for støtten:

Strategi 2021-2025

Styret har i høst arbeidet med en langsiktig strategi for Tyrving IL – Friidrett. Styret synes det er viktig å tenke langsiktig og å ha en overordnet strategi som klubben skal styre etter. Det er blitt jobbet systematisk med mål og tiltak innenfor sport, organisasjon og sosialt og miljø.

Vi oppfordrer alle til å lese igjennom strategiplanen og til å bidra positivt på veien mot målet i 2025.

Se strategiplan: Tyrving IL – friidrett strategi 2021-2025

Stengt for kommentarer.