Takk for støtten:

Statistikkene er klare!

2020 ble på mange måter annerledes året – også for utøvere i Tyrving.  Heldigvis fikk vi gjennomført både Tyrvinglekene og UM i Bærum Idrettspark.  Og på ettersommeren og høsten ble det også arrangert mesterskap og mindre friidrettsstevner rundt om i landet, slik at muligheten til å få registrert resultater heldigvis var til stede.  Vi retter en stor takk til Audun Bredrup Petersen som også i 2020 hadde ansvaret for statistikkjobben i Tyrving.  Alle oppsummeringene er nå lagt ut på Tyrving-siden.  Her finner man oversikt over:

Stengt for kommentarer.