Takk for støtten:

Statistikker

Friidrettsforbundets statistikk

Her kan du velge enkelte årsklasser, øvelser sesong osv.
Og ønsker du å se dine egne – eller andres – registrerte resultater, så bruker du denne linken: https://www.minfriidrettsstatistikk.info/php/UtoverSok.php

TYRVINGTABELLEN

Tyrvingtabellen så dagens lys i 1948. Den gjør det mulig å omregne jente- og gutteresultater til poeng, idet hensyn tas både til deltagernes alder og øvelsenes innbyrdes vekt. Derved kunne alle slike resultater enkelt sammenliknes. Tabellen har siden 1952 vært den offisielle poengtabell for jenter og gutter i Norge. Også i Danmark ble den i sin tid autorisert.  For mangekamper, bestemannspremier og lagserier har den vært uunnværlig.
Tyrvingtabellen var Tyrvings store friidrettsleder Rolf “Boien” Stavers (1912 – 1975) personlige verk. Da han døde, oppfordret vi Norges Friidrettsforbund til å overta eierskapet og vedlikeholdsansvaret for tabellen, noe forbundet sa ja til. Tabellen hadde da i noen år vært utgitt i samarbeid med NFIF. Navnet er beholdt.