Takk for støtten:

Statistikker

Årets statistikk – utendørs 2012

Den finner du på minfriidrettsstatistikk.info. Her kan du velge enkelte årsklasser, eller klubbstatistikk for øvelser. Du kan også se på andre klubber, kretser og hele landet.
Her er også Per Koppangs klubbstatistikk; personlige rekorder fra Julestevnet på Ekeberg er lagt inn i følgende statistikk: 2012 – Statistikk gutter ute 1203
Årets statistikk – innendørs 2013 (dvs 2012/13)
Vedlagt følger innestatestikk for gutter: 2013 – gutter inne 0319
Fjorårets statistikk – utendørs 2012
Vedlagt følger innestatestikk for gutter: 2012 – Statistikk gutter ute 1203

Tidligere årsstatistikker

Hvis du ønsker å se på tidligere års Tyrving-statistikker, klikker du i tabellen under – på det året du ønsker statistikk fra – inne eller ute – og på jenter eller gutter.

Jenter inne 2002 Jenter ute 2002 Gutter inne 2002 Gutter ute 2002
Jenter inne 2003 Jenter ute 2003 Gutter inne 2003 Gutter ute 2003
Jenter inne 2004 Jenter ute 2004 Gutter inne 2004 Gutter ute 2004
Jenter inne 2005 Jenter ute 2005 Gutter inne 2005 Gutter ute 2005
Jenter inne 2006 Jenter ute 2006 Gutter inne 2006 Gutter ute 2006
Jenter inne 2007 Jenter ute 2007 Gutter inne 2007 Gutter ute 2007
Jenter inne 2008 Jenter ute 2008 Gutter inne 2008 Gutter ute 2008
Jenter inne 2009 Jenter ute 2009 Gutter inne 2009 Gutter ute 2009
Jenter inne 2010 Jenter ute 2010 Gutter inne 2010 Gutter ute 2010
Jenter inne 2011 Jenter ute 2011 Gutter inne 2011 Gutter ute 2011
Jenter inne 2012 Jenter ute 2012 Gutter inne 2012 Gutter ute 2012

Klubbmesterskap

Klubbmesterskapet i friidrett for IL Tyrving avgjøres ved bruk av Tyrvingtabellen (10-19 år) og den nasjonale serietabellen (alle aldre, men kun seniorøvelser). Utøvernes tre beste resultater gjennom hele sesongen teller i mesterskapet; kun to av disse må være fra samme hovedgren (løp, hopp eller kast).
2004 Jenter/kvinner Gutter/menn
2005 Jenter/kvinner Gutter/menn
2006 Jenter/kvinner Gutter/menn
2007 Jenter/kvinner Gutter/menn
2008 Jenter/kvinner Gutter/menn
2009 Jenter/kvinner Gutter/menn
2010 Jenter/kvinner Gutter/menn
2011 Jenter/kvinner Gutter/menn

 

 TYRVINGTABELLEN

Tyrvingtabellen så dagens lys i 1948. Den gjør det mulig å omregne jente- og gutteresultater til poeng, idet hensyn tas både til deltagernes alder og øvelsenes innbyrdes vekt. Derved kunne alle slike resultater enkelt sammenliknes. Tabellen har siden 1952 vært den offisielle poengtabell for jenter og gutter i Norge. Også i Danmark ble den i sin tid autorisert.  For mangekamper, bestemannspremier og lagserier har den vært uunnværlig.
Tyrvingtabellen var Tyrvings store friidrettsleder Rolf “Boien” Stavers (1912 – 1975) personlige verk. Da han døde, oppfordret vi Norges Friidrettsforbund til å overta eierskapet og vedlikeholdsansvaret for tabellen, noe forbundet sa ja til. Tabellen hadde da i noen år vært utgitt i samarbeid med NFIF. Navnet er beholdt.