Takk for støtten:

Årsmøte i Tyrving

Mandag 1. mars er det årsmøte i Tyrving Idrettslag – kl. 1900.  Pga. covid-19 vil årsmøtet bli avholdt på Teams. 
Stengt for kommentarer.