Takk for støtten:

Strategisamling 2022

Ifjor høst etablerte Tyrving IL friidrett ny strategi. 2021 ble et unormalt år der koronasitusjonen dominerte første halvår, men strategien har likevel gitt ansatte og tillitsvalgte noe å styre etter. Nå i november hadde styret og ansatte en ny samling der vi gjennomgikk strategi og status og gjorde justeringer der det trengtes.

Konklusjonen er at mye er bra og på plass i Tyrving IL, men at ambisjonene fortsatt er store, og at vi trenger mer ressurser, både ansatte og frivillige for å nå disse ambisjonene. Derfor satte vi i gang arbeidet for å få en ansatt sportslig leder som vi håper å få på plass i løpet av vinteren. Vi trenger også flere engasjerte frivilligressurser i utvalg og roller, og kommer til å lete aktivt blant våre ressurssterke foreldre og kontakter for å finne dette.

Visjonen vår: Beste friidrettsklubb i Norge – for utøver, trenere, tillitsvalgte og foreldre  er ingen hvilepute, men en konstant kilde til motivasjon og ønske om å bli enda bedre.

– Sverre Alvik, Styreleder Tyrving IL – Friidrett

Stengt for kommentarer.