Takk for støtten:

Revidering av Strategidokument 2021-2025

Etter endt strategisamling der styret i friidrettsgruppen samt administrasjon gjennomgikk strategien for 2021-2025 er det gjort enkelte endringer i dokumentet.

Følgende endringer er gjort:

Verdier

Det er valgt å legge til en tilleggsbeskrivelse av verdien «Kvalitetsorientert». I tillegg til de punktene som allerede var inkludert i beskrivelsen er det lagt til «Vi skal fremme ærlighet og integritet i alle situasjoner». Bakgrunnen for tilliggelsen er blant annet klubbens økte forpliktelse til antidoping arbeid.

Eliteidrett

Under strategisk satsningsområde Eliteidrett, er det lagt til 2 nye tiltak som skal bidra til at vi når målsettingen:

  • Strukturerte samtaler med alle utøvere det året de går i tredje klasse på videregående, og ellers med alle som flytter fra området.
  • Trenere skal ha en utviklingsplan for samtlige av sine utøvere fra og med 15 år.

Rekruttering

Målsetning for rekruttering er endret fra «Øke antall deltakere i 10-13 års gruppen til 200 (ute) og 130 (inne) innen 2023» til «Øke antall deltakere i 10-14 års gruppen til 240 (ute) og 160 (inne) innen 2023».

I tillegg er det lagt til tiltak særlig rettet mot rekruttering av barn 5-9 år. Tiltaket er endret fra at vi skal arrangere «Barnelekene på våren og høsten» til «Barneleker skal arrangeres fire ganger årlig for eksisterende Tyrving medlemmer og eventuelt andre som ønsker å prøve friidrett. Det skal dokumenteres hvor mange deltagere som ikke er eksisterende Tyrving IL medlemmer og hvor mange av disse som blir medlem av Tyrving IL i etterkant av arrangementet

 

Du kan lese Strategidokumentet i sin helhet her: Revidert Tyrving friidrett Strategi 2021-2025.

Stengt for kommentarer.