Tyrving – Friidrett

Dem vi mista i 2010

Her følger en oversikt over noen av personene Tyrving har mista i det siste året, og som vi heretter må minnes. Litt av dette er publisert tidligere, men mesteparten er nyskrevet. Jeg tar gjerne imot flere opplysninger om personene, og evt andre personer som må minnes tar jeg også imot.

Kjell Finborud (11.9.1928-9.5.2010)

Kjell Øivind Finborud var født og oppvokst i Oslo, og var gitt livsvarig medlemskap i den Frogner-baserte klubben IF Kamp-Vestheim. I Tyrving-nytt 1/1993 skriver selv han at hans første tillitsverv var redaktør av Vestheimposten i 1950; han var også dommer og oppmann her. Han flytta imidlertid til Bærum i 1961 og blei rekruttert inn i Tyrvings klubbadministrasjon av Rolf Staver (1912-1975). Han skulle etter hvert gjøre seg svært bemerka i Tyrving.

Finborud var styremedlem i Norges Fri-idrettsforbund i tre år og redaktør av bladet «Friidrett» i to år. Det var således ingen uerfaren mann som tok over som redaktør av Tyrving-Nytt i 1986-1987. Etter at han gikk av sin redaktør skreiv han jamnt og trutt, både beretninger om stevner, statistikk og det mer spørrende og «filosoferende». Han var leder i friidrettsgruppa 1984-1985, nestleder 1986 og styremedlem 1988-1989. Han var selvfølgelig også sentral i å gjennomføre Tyrvinglekene, som stevneleder i mange år. Han var også oppmann, samt klubbens statistikkfører og ansvarlig for å innrapportere til NFIFs lagserie. Da Tyrving ga ut jubileumsbok i 1997 (stoffet fra 1972-1997 var nyskrevet) var han en av tre ansvarlige for dét. Han var t.o.m. 2008 en av kun to forbundsdommere som klubben hadde. Han var også revisor for Tyrvings budsjett i mange år. Var det noe han ikke gjorde, kan vi nesten spørre, selv om det nok var mindre å gjøre for f.eks. en oppmann på 80-tallet enn det er i dag.

På 80-tallet var han en av dem som tok til orde for å danne en samarbeidsklubb med Tyrving, Fossum, Bærums Verk og Asker. Kun de tre siste endte opp med å danne klubben. Det er ikke plass her til å redegjøre for prosessen.

I nasjonal veteranstatistikk finnes han også som konkurransedeltaker så seint som i 1999, da han hoppa stille lengde på Kadettangen. Det passa bra i og med at Kjell er faren til Tyrvings tidligere storutøver og nå trener Erik Finborud (f.1968), som har 8 NM-sølv og bronse og kretsrekord i stille lengde (3,35-1996).

I sin yrkeskarriere var Kjell ansatt i Bernh. Botolfsen Import av frukt og grønnsaker. Han har skrevet «100 år i Frukt og Grønt. Bernh. Botolfsen 1899-1999», og i gamle Tyrving-nytt fortelles det om en  klubbkveld i 1989 der det i stedet for pizza blei servert ukjente frukter i regi av Kjell — og selv om kiwi og avocado nå har blitt velkjent, er fennikel, ogenmelon, stjernefrukt og bananpasjonsfrukt fortsatt ikke noe de fleste spiser jevnlig. Fruktkvelden ble gjentatt ved seinere anledninger. Kanskje kan dette videreføres i en eller annen form.

Av priser fikk han NFIFs Jubileumsmedalje 1996. I 1988 fikk han Oslo Idrettskrets (Akershus friidrettskrets fantes ikke ennå) diplom for administrativt arbeid. Tyrvings fortjenstmedalje fikk han i 1982.

I Tyrving-nytt 1/1993 beskreiv han friidrett på følgende måte: «en ungdomsforelskelse som fremdeles brenner like sterkt». En bra måte å si det på!

 

Grete Brobakken (31.1.62-14.11.09)

Grete hadde journalistbakgrunn, og kom inn i friidrettsgruppas styre med ansvar for ekstern kommunikasjon og mediekontakt. Hun var mor til utøverne Abby og Amalie Brobakken (f.93). Ved bortgangen uttalte styreleder Einar Drabløs følgende: «Grete markerte seg som både en dedikert bidragsyter i styret og en uredd mediestrateg. Hun etterlot seg et stort tomrom etter at hun grunnet sykdommen trakk seg for tre år siden».

Bodil Lis Larsen (22.2.1940-27.2.2010)

Danske Bodil Lis Larsen bodde på Nesøya. Hun og mannen har vært medlemmer av Tjalve i mange år nå, men har samstundes vært helt sentrale i Tyrvings arrangementer, særlig Tyrvinglekene. Undertegnede husker Bodil som starter, dommer (hun var forbundsdommer og forbundsstarter) fra sekretariatet og som administrator på andre måter. Mannen Benny Hebo Larsen har fortsatt slike roller. De fra Tyrving som hjalp til på tvers av klubbgrensene den andre veien, i Tjalve-stevner som Holmenkollstafetten, Norway Games og Bislett Games, kom i kontakt med henne også der.

Allerede i 1980 fikk hun Norges Friidrettsforbunds diplom for administrativt arbeid; da tilhørte hun Nesøya IL. Hun var trener og oppmann her fra 1971 til 1980, og mye av grunnen til diplomet var at hun gjorde mye bra for jentetrening. Ja, faktisk ble hun første kvinnelige medlem (!) av  Tjalve da hun meldte seg inn der i 1979, ifølge Aftenposten 22.2.2000. Aftenposten skreiv også at hun var styremedlem i Friidrettens Venner, og styremedlem i Oslo friidrettskrets i mange år.

Per Johannes Kolsaker (30.9.1931-30.6.2010)

Han tok cand.real. med hovedfag i kjemi ved UiO i 1958. Hovedfagsoppgava het noe såpass spesielt som Acetylpyrodruesyreesternes kondensasjonsprodukt. Han blei ansatt på UiO som vitenskapelig assistent og så lektor i 1966. Fra 1992 til pensjonsalder i 2001 var han professor. Som representant for orienteringen i Tyrving var han styreleder i to perioder i hovedlaget vårt. Han hadde forresten det til felles med Kjell Finborud at begge deltok i Tysklandsbrigaden.