Tyrving – Friidrett

Mesterskapskvalifiserte

OVERSIKT over kvalifiserte Tyrvingutøvere – à jour pr 04.08.23

 (NB! Besteresultater oppdatert også der de er oppnådd etter det aktuelle mesterskapet)

Klikk på denne linken:  TYRVINGUTØVERE KVALIFISERT FOR MESTERSKAPENE I 2023 for hele oversikten.