Takk for støtten:

Allidrett 5-9 år

Høsten er i anmarsj og vi ser fram til å trekke inn om noen uker. Allidretten starter i Bærum Idrettspark onsdag 9. oktober. Siste gang før jul er onsdag 18. desember (Nissefest). Oppstart etter jul og nyttår er onsdag 8. januar.

Allidretten i Tyrving er for barn mellom 5-9 år. Vi har to sesonger, utendørs på Nadderud stadion fra mai-oktober og innendørs i Bærum Idrettspark fra oktober-mai. Vårt fokus er allsidighet. Barna skal bli introdusert for allsidig aktivitet hvor de ulike koordinative, fysiske og psykiske egenskapene blir stimulert. Stikkord er leik, tilnærming til ballaktiviteter, hinderløyper, par og samarbeidsøvelser, hopp, løp og kast. Vi fokuserer hele tiden på de ulike barns modenhet og utgangspunkt og forholder oss til at barna skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller er i en aktivitet.
Allidretten i Tyrving skal være sosial og alle skal føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

Treningstider:

Født 2013-2015: kl 17.00-18.00

Født 2012-2011: kl 18.00-19.00

Foreldre må stille på en dugnad i løpet av dette halvåret; enten på Nissefesten eller Påskelekene. Mer info kommer etterhvert.

BETALING:
Treningsavgiften er 1050,- pr barn fra oktober til mai og betales ved påmelding til:
IL Tyrvings konto 9235.17.25747 eller VIPPS Tyrving Allidrett 535246.
Treningsavgiften inkluderer trening en gang pr uke, nissefest og påskeleker.
Merk at påmeldingen ikke er gyldig før treningsavgiften er betalt.

Meld på deres barn HER