Tyrving – Friidrett

Har du meldt deg på utesesongen?

Utesesongen starter fra og med mandag 9. oktober.

Påmeldingslinker med informasjon:

Treningsavgiftene utendørs er henholdsvis:

  • Allidrett 4-6 år: kr 1.550.
  • Allidrett 7-9 år: kr 1.650.
  • Allidrett 10-12 år: kr 1.750.
  • Friidrett 10 år: kr 3.150.
  • Friidrett 11 år: kr 3.350.
  • Friidrett 12 år og eldre: kr 3.700.

Betalingsinfo finnes på påmeldingsskjema.

NB – dersom det er ønskelig at Tyrving søker om fritidsstipend for å dekke kostnader, må det senest mail om det til kirsten@tyrving.no