Tyrving – Friidrett

Har du meldt deg på utesesongen?

Utesesongen starter fra og med tirsdag 11. april. – selv om kanskje de første treningene blir innendørs i Bærum Idrettspark.  Har du ikke meldt deg på så må det gjøres snarest. 

Påmeldingslinker med informasjon:

Treningsavgiftene utendørs er henholdsvis:

  • Allidrett 4-6 år: kr 1.450.
  • Allidrett 7-9 år: kr 1.550.
  • Allidrett 10-12 år: kr 1.650.
  • Friidrett f.2013: kr 2900.
  • Friidrett f.2012: kr 3.200.
  • Friidrett fra f.2011: kr 3.500.

Faktura vil bli tilsendt.

NB – dersom det er ønskelig at Tyrving søker om fritidsstipend for å dekke kostnader, må det senest mail om det til kirsten@tyrving.no