Takk for støtten:

Tag Archives | Styre og stell

Røste ankom Nadderud i ung alder

Hvis du er i Tyrving, og blir trent av en trener. Eller drar på et mesterskap. Og/eller er med på sosiale tilstelninger. Da trengs det penger, og dem må klubben skaffe på en eller annen måte. En av de…
Les mer

Hun finner riktige folk

Hvis du er på et stevne i regi av Tyrving, har du sett dagens intervjuede. I hvert fall har dere vært på samme sted. Anneli Finnema er arrangementsleder i Tyrving, og er høyt og lavt når vi arrangerer…
Les mer

Sommerintervju: Per Inge Galaaen

Tyrving.com vil i år satse på sommerintervjuer. Det skjer mindre på selve friidrettsbanen, særlig i juli, og da vil vi prøve å framheve noen av de mange interessante personligheter som har tilknytning…
Les mer

Lovutvalg både her og der

Just nu (15 sekunder siden) blei Bodil Kristine Høstmælingen, vår kombinerte femtusenmeterløper/sleggekaster, valgt til Lovutvalget i Norges Idrettsforbund. På friidrettstinget ble hun som kjent også …
Les mer

Friidrettstinget gjennomført

Friidrettstinget ble gjennomført i Alta forrige helg. Tyrving (og Akershus friidrettskrets) hadde representanter der, og de var ikke blant dem som fikk sin tur forringet av værproblemer. Alt gikk bra….
Les mer

Fra Jofrid til Morten

Etter seks år som leder av Akershus Friidrettskrets trer Jofrid Holter nå av som kretsens leder. Da er det jo ekstra hyggelig at et annet Tyrving-medlem igår ble valgt som kretsens nye leder, nemlig M…
Les mer

Noe å lære fra helgas møte?

Tyrving har hatt en person i landsstyret i friidrettsforbundet de siste årene. Dette har vært Jofrid Holter fordi hun har vært leder i friidrettskretsen. Forrige helg tok en ny fra vår klubb over som …
Les mer

Unge ledere søkes til unik storsatsning

Norsk Friidrett har gjennom midler fra Gjensidigestiftelsen fått en unik mulighet til lederutvikling. Nå søkes 100 ungdom til prosjektet.   Ungdom mellom 15-25 år får nå en unik sjanse til å delta i N…
Les mer

Fornyet tillit til friidrettsstyret

Årsmøtet i friidrettsgruppen ga fornyet tillit til det sittende styret.  Det medfører at Einar Drabløs fortsetter som leder.  Jo Nesse er nestleder og idrettslig ansvarlig, Ole Røste er sponsoransvarl…
Les mer

Årsberetning 2010

Som vel kjent ble friidrettsgruppens årsmøte avholdt på klubbhuset 25. jan. I og med at fremmøtet utvilsomt kunne (og burde) ha vært større, gir vi deg som ikke hadde anledning til å delta der, muligh…
Les mer