Takk for støtten:

Tag Archives | Styre og stell

Innkalling til årsmøter (oppdatert)

2017 årsberetning friidrettsgruppen 2017 Friidrett regnskap og 2018 Budsjett Det vil bli levert ut noter til regnskapet på årsmøte på mandag. Velkommen til årsmøte i friidrettsgruppen. Friidrettsgrupp…
Les mer

Referat årsmøte i friidrettsgruppen

Referat fra årsmøte i IL Tyrving friidrett 16.2.2017.
Les mer

Årsmøtepapirer

Vi minner om at det avholdes årsmøte for friidrettsgruppen i Tyrving i Bærum Idrettspark tirsdag 16. februar kl. 1930.  Av logistikkhensyn ønsker vi en tilbakemelding om antall, så send en mail til fr…
Les mer

Endring av årsmøtedag

Det avholdes årsmøte i IL Tyrvings friidrettsgruppe tirsdag 16. februar kl. 1930 i Bærum Idrettspark – merk ny dato i forhold til tidligere annonsering.  
Les mer

Til foreldre for 13 år og eldre

Lisens er noe forbundet har innført, og som er en starttillatelse for alle stevner. Skal man delta i ett eller flere stevner må man ha betalt lisens (for 13 år og eldre. Husk at man regnes som 13 år i…
Les mer

Oppmannsoversikt

Vi takker de oppmennene som nå har ønsket avløsning for god jobb gjennom flere år – og ønsker samtidig nye oppmenn velkommen i klubben.  Oversikten finner man via denne linken: http://tyrving.id…
Les mer

Har du Tyrving-nytt fra 1999-2001?

Vi ser etter Tyrving-nytt, først og fremst fra 1999-2001. Vi ønsker å komplettere samlingen for så å avlevere 1-2 komplette sett (62 årganger) til Nasjonalbiblioteket. Vi ser for oss at de vil ha et k…
Les mer

Jo flytter til Stockholm

Som folk har fått med seg, har statistikken i Norsk Friidrett blitt forbedret de siste årene. Derfor er vår egen Jo Nesse nå ansatt i Svenska Friidrottsförbundet for å jobbe med tilsvarende utbedringe…
Les mer

Ta utfordringen!

Kjære Tyrving-medlem/forelder.
Les mer

Det er årsmøtetid!

Friidrettsgruppens årsmøte avholdes i Bærum idrettspark – 2. etasje – tirsdag 27. januar kl.1930.  Av logistikkhensyn ønsker vi at de som vil delta på årsmøtet, gir beskjed om det ved å se…
Les mer