Takk for støtten:

Trakassering – overgrep?

Tyrving Friidrett følger retningslinjene fra Norges Idrettsforbund vedrørende seksuell trakassering og overgrep. Utgangspunktet er at seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Alvorlige hendelser bør politianmeldes.

Hvis du opplever seksuell trakassering eller overgrep i Tyrving ber vi om at du tar kontakt med daglig leder, eller en i styret ut fra hvem du stoler på.

Styret har bestemt at vedkommende kan holde ditt navn skjult dersom du ønsker det i den videre håndteringen av saken. Dette fordi vi ønsker at du varsler, selv om det kan oppleves som svært vanskelig.