Tyrving – Friidrett

Våre trenere

Trenere Allidrett

Kristina Vatnar Lie
Hovedtrener (959 66 786)

Hovedtrener for:

Allidrett 5-7 år og 8-10 år

Kompetanse og kurs:

Friidrett for barn (NFIF)

Trener 1 (NFIF)

Sophia Oliva Borgen
Trener (988 24 853)

Trener for:

Allidrett 5-7 år og 8-10 år

Kompetanse og kurs:

Friidrett for barn (NFIF)

Barneidrettens verdigrunnlag (NIF)

Anna Svarlien
Trener (940 39 240)

Trener for:

Allidrett 5-7 år og 8-10 år

Hannah Emilie Bergh
Trener (971 51 274)

Trener for:

Allidrett 5-7 år og 8-10 år

Hedda Helgheim
Trener (984 39 627)

Trener for:

Allidrett 5-7 år og 8-10 år

Kompetanse og kurs:

Friidrett for barn (NFIF)

Trenere Generell Friidrett - Rekrutt

Sebastian Selbekk
Hovedtrener (938 30 240)

Hovedtrener for: 

Generell Friidrett f.2012 og Jr. SLTH

Lars Schnell
Hovedtrener (982 32 832)

Hovedtrener for:

Generell Friidrett f.2010

Kompetanse og kurs: 

Trener 1, Trener 2 og Trener 3 (NFIF)

Friidrettstrener utdanning (Tyskland)

Kristina Vatnar Lie
Trener (959 66 786)

Trener for:

Generell Friidrett f.2010

Kompetanse og kurs:

Friidrett for barn (NFIF)

Trener 1 (NFIF)

Christian Andrés Lervik
Hovedtrener (479 63 436)

Hovedtrener for:

Generell Friidrett f.2009 

Kompetanse og kurs:

Trener 1 (NFIF)

Jon Fiva
Hovedtrener (464 10 407)

Hovedtrener for:

Rekrutt F.2008

Kompetanse og kurs:

Trener 1 (NFIF)

 

Lewis Alexander Kjemhus
Trener (976 30 312)
Trener for: Rekrutt F.2008

Trenere for øvrige grupper

Morten Jensen
Hovedtrener (966 40 278)

Hovedtrener for:

Yngre Elite SLTH

Petra Opočensky
Hovedtrener (921 68 200)

Hovedtrener for:

Yngre Elite SLTH

Kompetanse og kurs:

Trenerutdanning (Tsjekkia)

Trener på NTG Bekkestua

Trener 1

Jo Nesse
Hovedtrener (926 99 045)

Hovedtrener for: 

Elite kast

Eystein Enoksen
Hovedtrener (901 14 932)

Hovedtrener for:

Elite distanse

Dietmar Mögenburg
Hovedtrener (917 50 441)

Hovedtrener for:

Elite hopp

Hans Rune Rønningen
Hovedtrener (480 11 353)

Hovedtrener for:

Elite sprint

Roy Windjusveen
Hovedtrener (957 61 846)

Hovedtrener for:

Elite sprint