Takk for støtten:

Våre trenere

Oppdatert oktober 2018:

Liv Koppen

Telefon: 909 41 252

Hovedansvar:

Generell friidrett 2008-2009

Generell friidrett 2003-2005

Trener:
Friidrett 2006-2007

E-post
Jo Nesse

Telefon: 926 99 045

Hovedansvar:

Kast: Friidrett 2002 og eldre, 2003-2005, 2006-2007

Trener:
Generell friidrett 2008-2009

E-post
Petra Stepankova

Telefon: 921 68 200

Hovedansvar:

Generell friidrett 2006-2007

Sprint/hekk/hopp friidrett 2002 og eldre

E-post
Sigbjørn Bøtun

Telefon: 905 77 749

Hovedansvar:

Mellomdistanse friidrett 2003-2005, 2006-2007

E-post
Andrea Dammen
Trener, barneidrett 2009-2014
E-post
Anastasia Schnell
Trener, barneidrett 2009-2014
E-post
Lea Trong-Johansen
Trener, barneidrett 2009-2014
E-post
Jørgen Brenna Loennechen
Trener, barneidrett 2009-2014
E-post
Julie Von Krogh
Trener, friidrett 2008-2009
Lars Schnell
Trener, friidrett 2008-2009
E-post
Constance Løken Dahl
Trener, generell friidrett 2006-2007
E-post
Sebastian Selbekk
Trener, mellomdistanse 2006-2007

Telefon: 938 30 240

E-post
Petter Gulliksen
Trener, mellomdistanse 2002 og eldre, 2003-2005

Telefon: 482 59 253

E-post
Toralv Opsal
Trener, generell friidrett 2003-2005
E-post
Jonatan Greni Bjerkaas
Trener, generell friidrett 2003-2005
E-post
Celina Lundevik
Trener, generell friidrett 2003-2005
E-post
Stephan Johansson

Telefon: 464 02 378

Hovedansvar:

Sprint/hekk elite friidrett 2002 og eldre

E-post
Eystein Enoksen

Telefon: 901 14 932

Hovedansvar:

Mellomdistanse friidrett 2002 og eldre

E-post
Dietmar Mögenburg

Telefon: 917 50 441

Hovedansvar:

Hopp friidrett 2002 og eldre

E-post
Erik Pettersson
Trener, sprint/hekk elite 2002 og eldre

Telefon: 451 01 279

E-post
Hans Rune Rønningen
Trener, sprint/hekk elite 2002 og eldre

Telefon: 480 11 353

E-post