Takk for støtten:

Styrevedtak – Å konkurrere for Tyrving

For å konkurrere for Tyrving må utøvere ha betalt klubbmedlemskap og treningsavgift, samt være en del av klubbens treningsmiljø gjennom jevnlig oppmøte på klubbens treninger.

Et unntak er gjeldende for utøvere fra andre klubber eller idretter som er spesifikt invitert av klubben til å delta på et enkeltstevne eller stafett, før de eventuelt melder seg inn og betaler ovennevnte avgifter. Dette unntaket gjelder også friidrettsklubber som har en eventuell overbygningssamarbeidsavtale med Tyrving for representasjon for klubben fra en gitt årsklasse i mesterskapene eller deltakelse på stafettlag.

Videre minner vi om at Tyrvingmedlemmer  som ønsker å konkurrere for Tyrving, må følge et treningsopplegg som er evaluert og godkjent av sportslig leder. Utøvere som følger et eksternt opplegg som ikke er godkjent i samsvar med ovenstående, vil altså ikke uten videre kunne konkurrere for Tyrving. Utøvere som må følge et annet treningsopplegg (f.eks. oppholder seg andre steder enn i nærområdet), eller av andre grunner ønsker å følge et alternativt opplegg, må ta kontakt med sportslig leder i Tyrving for en vurdering og godkjennelse. Trening i spesifikk regi av forbund eller krets er i utgangspunktet godkjent av sportslig leder, og er alltid et tillegg/supplement til klubbens ordinære trening, men ikke til erstatning for denne.

Ingen kommentarer enda.

Legg igjen en kommentar