Tyrving – Friidrett

Da Tyrving kanskje skulle slås sammen

TYRVINGs DEBATT 1984–1990 OM OVERBYGNINGSKLUBB I FRIIDRETT

FRA FORSLAG TIL AVSLAG

På 1980-tallet kom folk i friidrettsklubbene i Bærum — Stabæk, Fossum, Bærums Verk og Tyrving — fram til at klubbene skulle samarbeide enda tettere. Mange mente at de skulle slå seg sammen, der alle voksne representerte en paraplyklubb. Stabæk var litt på siden i og med at deres friidrettsgruppe gikk under, men Fossum, Bærums Verk og etter hvert også Asker var ivrige på å forhandle om en overbygningsklubb. Tyrving var lenge med på forhandlingene, men valgt etil slutt å stå utafor. Her er en gjennomgang av holdninger i og rundt Tyrving gjennom hele prosessen fra forslag til avslag. Les artikkelen på linken ovenfor og kom gjerne med innspill! God romjulslesning!

Artikkelen ble skrevet sommeren 2010, men altså ikke lagt ut før nå. Jeg planlegger også en oppdatert versjon til neste år, med bilder.